Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas via blankett för anmälan om försäljning av folköl kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen av socialnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende.

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är tillsyn enligt alkohollagen

Personuppgifter som behandlas
De personuppgifter som behandlas är namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, mejladress och telefonnummer.

Rätt att ansöka om information och få rättelse
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter samt rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av socialnämnden.

Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden i Habo kommun
Box 212
566 24 Habo
Organisationsnummer 212000-1611
E-post: socialforvaltningen@habokommun.se
Telefonnummer 036-442 80 00 (växel)