Grundskola

Skolan ska vara meningsfull, utmanande och utvecklande. Våra elever ska känna sig delaktiga och vilja vara i skolan för sin egen framtids skull.