Brandfarlig vara, hantering och tillstånd

Här hittar du viktig information kring hantering, förvaring, tillstånd och tillsyn av brandfarliga varor. Det kan till exempel handla om gasol, bensin, vätgas, spolarvätska eller ammoniumnitrat.

Brand- och explosionsrisker finns alltid i vår närhet, i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinmacken. Det beror på att i alla dessa miljöer finns brandfarliga varor. På grund av den stora risken vid förvaring av brandfarlig vara så finns det krav från samhället på hur brandfarliga varor ska förvaras, hanteras och transporteras. Det kan handla om så enkla åtgärder som att man använder säkerhetsutrustning eller förvarar dem i låsta skåp.