Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för hjälp och stöd till kommunens innevånare inom följande områden:

  • Äldreomsorg
  • Funktionshinderomsorg
  • Individ- och familjeomsorg

Förvaltningen har även ansvar för tillståndsgivning för alkoholservering samt tobaks- och ölförsäljning.

Mer information om förvaltningens verksamhetsområden finns under rubriken Omsorg och hjälp.