Omsorg och hjälp

Alla människor kan ibland behöva hjälp och stöd av olika slag. Stödet kan behövas akut, under en kortare period eller sträcka sig under en längre tid.
En utsträckt hand som matar en fågel.