Information till dig  som är beviljad hemtjänst

Utförarval inom hemtjänsten innebär att du som har beviljats hemtjänst kan välja utförare av insatserna. Du kan själv välja mellan kommunens egen hemtjänst och de företag som kommunen har godkänt som utförare.

Biståndshandläggaren har en skyldighet att upplysa dig om vilka utförare du kan välja emellan.