Tillsyn enskilda avlopp

Innan vi gör tillsyn av en avloppsanläggning skickar vi ut ett brev med information till dej som fastighetsägare. I brevet finns en enkät du får fylla i. Du får också information om att du har möjlighet att delta vid tillsynen.

Habo och Mullsjö kommuner har delats upp efter områden där vattnet i naturen strömmar mot samma vattendrag, så kallade delavrinningsområden. Områdena har därefter prioriterats för tillsyn utifrån vattendrag med försämrad vattenkvalitet och efter skyddsvärt grundvatten.