Vattensäkerhet

När du ger dig ut på sjön så gäller det att vara väl förberedd, så du vet hur du ska agera om det skulle hända en olycka. Det är också viktigt att ha rätt utrustning.

Simkunnighet är kanske den viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. Ansvaret för att barn i kommunen har simkunnighet delas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och fritids- och kulturförvaltningen.

På kommunens badplatser som drivs av fritids- och kulturförvaltningen finns livräddningsutrustning.

Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för tillsyn och underhåll av livräddningsutrustning vid vattendrag, sjöar och vissa badplatser.

Läs mer om bad-, båt- och isvett hos Svenska livräddningssällskapet.