Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan erbjudas olika former av arbete och sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar.

Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till den personliga utvecklingen och att du ska känna dig delaktig i samhället. Du får en individuellt utformad plan som ska ge dig stöd i arbetslivet på kort och lång sikt.

Vi utgår ifrån förmåga, funktion och intresse för att hitta en individanpassad daglig verksamhet till dig.