Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan erbjudas olika former av arbete och sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar.

Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till den personliga utvecklingen och att du ska känna dig delaktig i samhället. Du får en individuellt utformad plan som ska ge dig stöd i arbetslivet på kort och lång sikt.

Vi utgår ifrån förmåga, funktion och intresse för att hitta en individanpassad daglig verksamhet till dig.

Kaffehörnan

Kaffehörnan är ett café och kiosk som ligger på Kärrsgårdens äldreboende och är öppet för alla kommunens invånare. På Kaffehörnan får du arbeta med att sälja varor i kiosken, ordna fika och hålla rent och fint i lokalen. 

Mittpunkten

På Mittpunkten kan du arbeta med att baka åt Kaffehörnan eller ordna fika till beställningar som ni från kommunen. På Mittpunken sköter ni också alla inköp av råvaror som behövs.

Du kan också få jobba med andra saker, till exempel renskrivning/översättning, klädvård eller sömnad.