Kompostera

Ungefär hälften av avfallet i en vanlig soppåse är komposterbart. Med en kompost kan man alltså halvera mängden avfall som annars måste skickas med sopbilen.

Anmälan till miljönämnden

I Habo kommun måste anmäla till miljönämnden om du ska kompostera matavfall enligt renhållningsordningen.

Du ansöker via e-tjänsten Ansökan/Anmälan om dispens för ändrad avfallshantering.

Att kompostera är naturens egna sätt att ta hand om avfallet. Det finns färdiga behållare att köpa, men med enkla medel går det också att ordna en egen kompost.