Kompostera

Ungefär hälften av avfallet i en vanlig soppåse är komposterbart. Med en kompost kan man alltså halvera mängden avfall som annars måste skickas med sopbilen.

Anmälan till miljönämnden
I Habo kommun måste anmäla till miljönämnden om du ska kompostera matavfall enligt renhållningsordningen.

Du ansöker via e-tjänsten Ansökan/Anmälan om dispens för ändrad avfallshantering

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Att kompostera är naturens egna sätt att ta hand om avfallet. Det finns färdiga behållare att köpa, men med enkla medel går det också att ordna en egen kompost.