Specialkost och anpassad kost

Kommunen ska tillhandahålla näringsriktiga måltider till de elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten. Måltiden ska vara glädjefylld, smakrik och säker. Maten och måltiden ska skapa förutsättningar till bra matvanor och god hälsa.

Vid planering av specialkost och anpassade måltider utgår vi från de rätter som erbjuds på ordinarie matsedel. Grönsaker och tillbehör är komplement till måltiden.

Det är du som vårdnadshavare som ansöker om specialkost eller anpassad kost för ditt barn. Du gör det via vår e-tjänst. En ny ansökan lämnas inför varje nytt läsår eller vid förändring. 

E-tjänst specialkost och anpassad kost.