En bild som visar vart markanvisningen äger rum.

Markanvisning

Kommunen kan tilldela mark till en byggaktör på marknaden genom markanvisning. Det innebär att byggaktören under en viss tid får ensamrätt att under särskilda villkor utveckla ett byggprojekt på kommunens mark.

Rätten att utveckla byggprojekt med ensamrätt gäller en viss tidsperiod i form av en markreservation, med förutsättningar och villkor som regleras i avtal. Markanvisningen följs vanligen av att kommunen säljer marken till den som fått markanvisningen.

Pågående markanvisning

  • Munkvägen, Habo tätort

Habo kommun har skickat ut inbjudan för markanvisning till byggaktörer som tidigare anmält intresse för att bygga bostäder i Habo. Markanvisningen avser bostäder vid korsningen Munkvägen - Kråkerydsvägen i Habo tätort. Bostäderna planeras att inriktas till en yngre målgrupp för att möjliggöra att gruppen kan komma in på bostadsmarknaden. Bostäderna ska även fungera som ett komplement till intilliggande villaområde för exempelvis separerade med barn som vill bo kvar i området.

Tilldelning av markanvisning

Den byggaktör som bedöms ha den bästa helhetslösningen kommer att tilldelas markanvisning. Utvald byggaktör kommer i dialog med kommunen att arbeta vidare med tankar och idéer, handlingar och ritningar.

Just nu pågår urvalsprocess bland inlämnade förslag.
Enligt tidsplanen utser kommunen byggaktör under vecka 45.