En bild som visar vart markanvisningen äger rum.

Markanvisning

Kommunen kan tilldela mark till en byggaktör på marknaden genom markanvisning. Det innebär att byggaktören under en viss tid får ensamrätt att under särskilda villkor utveckla ett byggprojekt på kommunens mark.

Avslutad markanvisning

  • Munkvägen, Habo tätort

Intresset av att vara med och utveckla bostäder på Munkvägen har varit stort. Kommunen fick in 8 förslag där kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 december att tilldela markanvisningen till HSB och Cederfors Utveckling AB. Förslaget innehåller cirka 30 bostadsrätter i 4 byggnader med varierande våningsantal. Nu kommer en ny detaljplan för området arbetas fram som planeras att antas under kvartal 2 2024. Mer information om vinnande förslag finns på Cederfors hemsida