Nedtagning av träd

Kommunförrådet sköter de träd som står på kommunal mark. Om du vill att vi ska ta ner ett av de allmänna träden, så görs först en bedömning enligt följande kriterier:

 • Trädets kondition, finns det en riskfaktor
 • Trädets ekologiska, estetiska värde
 • Trädets betydelse för området, vilken funktion fyller det
 • Trädsort
 • Ålder och storlek
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes

Vi tar inte ner träd för att:

 • De skuggar din tomt och/eller bostadshus.
 • De tappar löv, barr, frön med mera på din tomt.
 • De orsakar dålig tillväxt på din tomt.
 • De stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning.

Varför behövs träden:

 • Träd ger kontrast mot byggnaders geometriska former, träden binder samman byggnader och natur.
 • Är rumsbildande.
 • Är landskapsbildande.
 • Ger en lugn och trivsam miljö och en grönska i omgivningen.
 • Ger skugga, sänker temperaturen och är luftcirkulerande. Träd är klimatförbättrare.
 • Träden är ljuddämpande och hjälper oss att minska buller från till exempel trafik och industri 
 • Träd är stoftbindande och luftförbättrande, vilket ger oss syre.
 • Träd ger skydd mot jorderodering, vind, regn och snödrev.
 • Träd ger skydd mot insyn.