Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Kråkan erbjuder korttidsboende och korttidsvistelse för barn och ungdomar i förskole- och skolåldern som omfattas av LSS.

Korttidsboendet är ett komplement till föräldrahemmet. Vistelsen kan förekomma under kortare eller längre tid. Boendet kännetecknas av en stabil grund där barnets/ungdomens bästa alltid kommer i första hand.

Syftet är att vi ger barnen och ungdomarna utvecklingsmöjligheter, livskvalitet och stimulans att leva ett så självständigt liv som möjligt efter var och ens förutsättningar.