Laggets förskola.

Laggets förskola

Vi tycker att vistelsen på förskolan ska vara lustfylld, utvecklande och lärande.

Vi har ett bra samarbete och stor öppenhet i huset som gör att barnen har möjlighet att röra sig mellan avdelningarna. Detta gör att alla barn på Laggets förskola är all personals angelägenhet.

Alla avdelningarna har 1-5-årsverksamhet och varför tycker vi detta är bra?

  • Barnen lär sig empati i tidig ålder.
  • De äldre barnen är förebilder för de yngre.
  • Det är en bra organisation för att göra tvärgrupper mellan avdelningarna vilket leder till ett öppet klimat.
  • Vi betonar alla människors lika värde och ser olikheten som en tillgång.
  • Vi ser barnet som intelligent och nyfiket. 

Stängningsdagar

Förskolan är stängd två dagar per termin för utvärdering och kvalitetsarbete. Mer information om tider och scheman.