Boendestöd

Boendestöd är stöd för att tillvarata dina resurser i och omkring boendet, samt hjälp för att bryta din isolering.

Boendestödet ska främja din möjlighet att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.

Vi stödjer och motiverar dig att vara aktiv, självständig och ha ansvar för ditt eget dagliga liv. Vår uppgift är att ge dig det stöd du behöver för att du ska klara din vardag och kunna leva så som du vill.

Hur får jag hjälp?

Du ansöker om boendestöd hos biståndshandläggare.