Växter och insektshotell

Hjälp trädgårdens hjältar, de vilda pollinatörerna!

Vilda pollinatörer är livsavgörande för våra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden på vår planet.

Pollinering är nämligen en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår livsmedelsförsörjning och till fungerande ekosystem. Den är avgörande för att vi ska kunna odla våra grödor och få tillgång till mat. En stor del av vår livsmedelsförsörjning är beroende av pollinering och ungefär 90 % av jordens vilda växter får åtminstone delvis hjälp med pollinering av vilda pollinatörer.

I Sverige utförs pollineringen främst av vilda bin, flugor och fjärilar. En stor andel av de vilda pollinatörerna är hotade. En tredjedel av Sveriges 299 vilda biarter finns med på den nationella rödlistan. Många pollinerande insekter och viktiga värdväxter hotas alltså och konsekvenserna är bland annat minskad pollinering och en mer ojämn skörd.

Pollinatörerna behöver livsmiljöer som innehåller strukturer som tillgodoser behovet av bra boplatser och goda möjligheter till föda.

Vad kan du göra?

  • Tänk igenom hur din trädgård ser ut – kan de vilda pollinatörerna hitta både mat och boplats inom rimligt avstånd?
  • Vilken typ av växter har du i trädgården?
  • Finns blomning i trädgården under hela säsongen?
  • Byt växter med vänner och bekanta för att förnya din trädgård på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt!