Industrimark

Etablera ditt företag i expansiva Habo! Södra Vätterbygden som Habo tillhör är ett av Sveriges mest expansiva områden. I Habo, som ligger cirka 15 kilometer nordväst om Jönköping, kan vi erbjuda mycket attraktiv industrimark.

Marken ligger i direkt anslutning till länsväg 195. I Habo kan vi också erbjuda attraktiva tomter för bostadsbyggnation.

Tomtpriser och avgifter för industrimark

Priset på industrimark i Habo tätort är 90 kronor per kvadratmeter. I Brandstorp är priset 45 kronor per kvadratmeter. 

Kontakta teknisk chef Svante Modén för ytterligare upplysningar eller för visning av våra industriområden, se telefonnummer under Kontakt.