Vatten och avlopp i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid

Enligt föreläggande från länsstyrelsen i Jönköpings län samt Habo kommuns VA-plan ska fastigheter i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Dagvatten kommer fastighetsägare fortsatt behöva ansvara för.

Anmälningar, ansökningar och samråd med berörda myndigheter såsom länsstyrelsen och Trafikverket är genomfört. 

Ledningssträckningen kommer i första hand följa befintliga vägar, men kan delvis komma att behöva gå över annan mark. 

Under hösten har Habo kommun handlat upp entreprenaden för va-utbyggnaden. Uppdraget har tilldelats Allt i mark och anläggning i Sydsverige AB (AMA). Avtal är tecknat och planering för byggstart pågår.

Habo kommun planerar att bjuda in till ett informationsmöte första kvartalet 2023. På mötet ger kommunen samlad information kring projektet och fastighetsägare får möjlighet att ställa frågor samt träffa personer som arbetar i projektet.

Frågor och svar