Vatten och avlopp i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid

Habo kommun har byggt ut vatten- och spillvattenledningar i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid. Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-23 §109 om kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Dagvatten ansvarar fastighetsägare själva för.

Under hösten 2023 slutförde entreprenören AMA AB va-utbyggnaden i området. Det arbete som nu återstår är driftsättning av stationer samt provtagning.

Frågor och svar