Vatten och avlopp i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid

Habo kommun har byggt ut vatten- och spillvattenledningar i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid. Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-23 §109 om kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Dagvatten ansvarar fastighetsägare själva för.

Den kommunala vatten- och avloppsanläggningen i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid är färdigbyggd och driftsatt. Det är nu möjligt att koppla på fastigheter.

Frågor och svar