Vatten och avlopp i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid

Enligt föreläggande från länsstyrelsen i Jönköpings län samt Habo kommuns VA-plan ska fastigheter i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Dagvatten kommer fastighetsägare fortsatt behöva ansvara för.

Byggnationen har påbörjats och ansvarig entreprenör är AMA AB. 

På ett informationsmöte 22 februari 2023 gav Habo kommun fastighetsägarna i Ebbarp, Solberg, Eket och Österlid samlad information kring projektet och det fanns möjlighet att ställa frågor samt träffa personer som arbetar i projektet. Informationen från mötet finns i presentation informationsmöte

Frågor och svar