Vatten och avlopp i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid

Enligt föreläggande från länsstyrelsen i Jönköpings län samt Habo kommuns VA-plan ska fastigheter i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Dagvatten kommer fastighetsägare fortsatt behöva ansvara för.

Projektering av ledningar, pumpstationer och tryckstegringar samt servislägen är klart.

Anmälningar, ansökningar och samråd med berörda myndigheter såsom länsstyrelsen och Trafikverket är genomfört. Samtliga tillstånd som behövs för projektet har beviljats.

Ledningssträckningen kommer i första hand följa befintliga vägar, men kan delvis komma att behöva gå över annan mark. Rätten att dra sina ledningar över någon annans mark regleras i en så kallad ledningsrätt. När samtliga överenskommelser om ledningsrätt är klara kan entreprenaden handlas upp.

Samtliga överenskommelser är tyvärr ännu inte undertecknade. För att inte tappa ytterligare tid har Habo kommun därför lämnat in ledningsrättsansökan, tillsammans med hittills undertecknade överenskommelser, till Lantmäteriet. Handläggningstiden hos Lantmäteriet är lång varför det inte bedöms troligt att den planerade utbyggnaden hinner genomföras under 2022.

Frågor och svar