Näringspolitiska rådet

Näringspolitiska rådet ligger organisatoriskt sett under kommunstyrelsen. Rådet har ingen beslutanderätt utan är just rådgivande.

Syftet med rådet är att bibehålla den redan goda kommunikationen mellan politik och näringsliv.

Näringspolitiska rådet består av kommunstyrelsens presidium, Susanne Wahlström (M), Tomas Brusberg (S) och Hans Jarstig (KD) och adjungerade representanter från näringslivet. Dessa är Jonas Ahlgren,  Industriklubben, Christer Widahl, Företagarna Habo, Håkan Hagård, besöksnäringen, Claes Linnér, Handeln och Dan Waldermansson, LRF.  Rådet sammanträder fyra gånger per år.