Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller ändra en befintlig anslutning finns det lite att tänka på.

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst.  Alla nya anslutningar och ändringar av befintliga anslutningar ska anmälas. Fastigheter utanför verksamhetsområdet kan endast undantagsvis anslutas till de kommunala vattentjänsterna.