Kamerabevakning, behandling av personuppgifter

Här kan du få information om personuppgiftshanteringen vid kamerabevakning.

Habo kommun har kamerabevakning på följande skolor:

  • Alléskolan
  • Hagabodaskolan inklusive sporthallen
  • Hagenskolan
  • Bränningeskolan

Habo kommun har även kamerabevakning inom stationsområdet.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott eller ordningsstörningar. Ett begränsat antal personer inom tekniska förvaltningen samt systemförvaltare har tillgång till materialet som lagras i tre veckor, därefter raderas det automatiskt.

Vid misstänkta brott kan utlämning av inspelat material ske till brottsbekämpande myndigheter, t ex polis eller åklagarmyndighet. Om ett brott har inträffat lagras materialet till dess att utredningen är avslutad.

Kamerabevakning sker endast utomhus.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, det innebär att du har vissa rättigheter som Habo kommun är skyldig att ta hänsyn till under vissa omständigheter. Du kan läsa mer om vilka rättigheter du har på sidan Hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för kamerabevakningen är allmänt intresse. Habo kommun bedriver kamerabevakning enligt tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du tycker att Habo kommun bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling ska du i första hand kontakta vårt dataskyddsombud.

Om du efter kontakt med dataskyddsombudet fortfarande tycker att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.