Starta och driva förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

För att starta förskola eller annan pedagogisk omsorg med barn behöver du ta reda på vilka krav som gäller för lokaler, livsmedelshantering och dricksvatten. Miljöförvaltningen har därför sammanställt råd om detta på denna sida.

Skolor, förskolor och liknande lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Det ställs särskilda krav på lokaler för förskolor och arbete med barn- och utbildning så kallad pedagogisk omsorgsverksamhet. Kraven hittar man i miljöbalken.