Utställare på biblioteket, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du ställer ut på Habo bibliotek.