Skola, omsorg och hygienverksamhet

Skolor, förskolor och liknande lokaler är offentliga lokaler. Dessa är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Du som erbjuder hygienisk verksamhet kan vara anmälningspliktig.

I underliggande sidor kan du läsa om hur du tar hand om en offentlig lokal och en hygienverksamhet och vad som gäller för de olika verksamheterna.