Undervisning i modersmål

I modersmålsundervisningen får eleven möjlighet att samtala, läsa och skriva på sitt modersmål. Syftet är att utveckla kunskaperna i modersmålet. Modersmålet är grunden för att eleven även ska utvecklas i det svenska språket och i skolans övriga ämnen.