Flicka i skolbänk.

Undervisning i modersmål

I modersmålsundervisningen får eleven möjlighet att samtala, läsa och skriva på sitt modersmål.