Taxa vatten och avlopp

Uppdaterad och gäller från 2021-01-01.

Vanligtvis är du som abonnent ansluten till både vatten- och avloppsnätet. Den 26 november 2020 beslutade kommunfullmäktige om VA-taxan för 2021.

VA-taxan består av:

  • en fast avgift per år som beror av mätarstorleken
  • en rörlig kostnad per kubikmeter levererat vatten
  • en dagvattenavgift

Den rörliga kostnaden/m3, inklusive moms är: 30,33 kronor/m³

Du kan läsa mer i kommunens taxa här, samt se exemplet nedan.