Djurplågeri

När det gäller djurplågeri eller djur som far illa är det länsstyrelsen som har hand om tillsynen. Det gäller såväl husdjur som lantbrukets djur.