Far och son går hand i hand

COPE föräldraskaps-utbildning

COPE är en kurs för dig som vill stärka relationen till ditt barn samt träffa andra föräldrar. Kursen är kostnadsfri och erbjuds föräldrar med barn i åldern 3–12 år samt 12-18 år.

Målet med utbildningen är att bättre kunna hantera typiska vardagsproblem och konflikter samt att få till ett bättre samspel hemma.