COPE föräldraskaps-utbildning

COPE är en kurs för dig som vill stärka relationen till ditt barn samt träffa andra föräldrar. Kursen är kostnadsfri och erbjuds föräldrar med barn i åldern 3–12 år.

Vad är COPE?

COPE är en kurs för dig som vill stärka relationen till ditt barn samt träffa andra föräldrar.  Kursen erbjuds föräldrar med barn i åldern 3–12 år, och är en evidensbaserad metod för att ge dig som förälder verktyg för att förstå och hantera ditt barns beteende.