Frister för rengöring/sotning och brandskyddskontroll

Rengöring/sotning

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll ska utföras i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i MSBFS 2014:6 lämnat föreskrifter om vilka objekt som ska omfattas av brandskyddskontroll samt med vilka intervaller brandskyddskontroll ska ske. Nedan redovisas en sammanställning av fristerna för brandskyddskontroll, för exakta formuleringar se MSBFS 2014:6.