Svenskundervisning för invandrare (SFI)

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Du får delta i svenskundervisning för invandrare om du:

  • Är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16).
  • Inte har grundkunskaper i svenska.
  • Är folkbokförd i en kommun.

Du ansöker till Svenskundervisning för invandrare via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansökan till sfi