Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens "regering".

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige (= kommunens "riksdag") och har huvudansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 14 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium består av:

  • Susanne Wahlström (M), ordförande
  • Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande
  • Hans Jarstig (KD), 2:e vice ordförande

Morgan Malmborg (HD) har insynsplats i kommunstyrelsen.