Anställda, hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter som anställd hos oss behandlas i olika fall och för olika ändamål. Nedan följer information om den behandlingen samt information om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Varje nämnd i kommunen hanterar personuppgifter om anställda och är därmed personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Dina rättigheter

Du är välkommen att ringa via kommunens växel 036-442 80 00 eller mejla kommunen via info@habokommun.se för frågor om vår behandling av dina personuppgifter och om du vill utöva dina rättigheter. Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt att få ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har fler rättigheter som vi beskriver längre ned.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via e-post stk-dataskyddsombud@jonkoping.se om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vill du klaga på vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför (ändamål)?

Mottagare av dina uppgifter

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter såsom Skatteverket eller Försäkringskassan.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av nedanstående systemleverantörer som anlitas i egenskap av personuppgiftsbiträden, vid till exempel support. I dessa fall regleras behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ett personuppgiftsbiträdesavtal.

 • Visma Personec P – är leverantör av kommunens system för anställnings- och lönehantering
 • Visma Recruit – är leverantör av kommunens rekryteringsverktyg
 • WinLas – är leverantör för beräkning av personers anställningstid
 • Miljödata – är systemleverantör för hantering av personal- och rehabiliteringsärenden
 • RL Datix AB – är systemleverantör för schemaplanering och personalbemanning

Habo kommun lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att ansvarig nämnd ska lämna ut handlingar vid begäran, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Normalt sett ska handlingar lämnas ut, men vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vi lämnar ut handlingar med stöd av rättslig förpliktelse enligt andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen.

Kommer dina personuppgifter att behandlas i tredje land?

Nej, dina personuppgifter behandlas inom EU och EES.

Förekomst av automatiska beslut och profilering

Nej.

Dataskyddsombud

Har du synpunkter på hur nämnden behandlar dina personuppgifter eller frågor om dina rättigheter som registrerad? Då kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Dina rättigheter

Du har rätt att vända dig till nämnden som är ansvarig för behandlingen och utöva dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter ska du kontakta ansvarig förvaltning direkt eller kontakta kommunen via e-post info@habokommmun.se eller per telefon via växeln 036-442 80 00.

Vissa rättigheter gäller alla behandlingar medan några rättigheter endast gäller under vissa omständigheter. Vill du veta mer om vad som gäller särskilt för de olika rättigheterna besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Vilka är dina rättigheter?

Du har alltid rätt till:

 • information om hur vi behandlar dina personuppgifter
 • tillgång till (registerutdrag) de personuppgifter som vi har sparade om dig

Under vissa omständigheter har du rätt till:

 • rättelse av dina personuppgifter
 • radering av dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning
 • begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter
 • att dra tillbaka ett samtycke