Bristande underhåll

Byggnader ska enligt lag hållas i vårdat skick och underhållas och detsamma gäller för tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader.