Torghandel

Försäljning får ske på Blå torget under helgfria torsdagar, torget ligger vid biblioteket i Habo (Jönköpingsvägen 2).

Pris per tillfälle för 3-meters plats är 130 kronor, överskrids denna yta uttages ytterligare avgift. Tillägg för eluttag är 40 kronor/tillfälle. Registreringsbevis fodras.

Intresseanmälan görs hos tekniska förvaltningen, se Kontakt.

Det finns både tillfälliga saluplatser och fasta saluplatser. En fast saluplats kan tecknas för minst tre månader åt gången. Genom att teckna en fast saluplats i intervallet 13-39 veckor få man 30 % rabatt. För intervallet 40-52 veckor är rabatten 60% jämfört med en tillfällig saluplats. En tillfällig saluplats passar dig som vill sälja varor på torget vid något enstaka tillfälle.

Uppläggning av varor får påbörjas tidigast klockan 07.00 och senast klockan 19.00 ska saluplatsen vara städad och varorna bortplockade. Varje försäljare ska själv ta hand om skräp och avfall som uppstår.

Taxa för torghandel i Habo kommun

Tillfällig saluplats (3 meter): 130 kronor
Tillägg för eluttag: 40 kronor

Fast saluplats (3 meter) minst 13 veckor, inklusive 30% rabatt: 1 183 kronor
Tillägg för eluttag: 364 kronor

Fast saluplats (3 meter) 52 veckor inklusive 60 % rabatt: 2 704 kronor
Tillägg för eluttag: 832 kronor