Kyltorn

Ett kyltorn är en anläggning som kyler ner överskottsvärme med hjälp av vatten. Om du har kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till miljöförvaltningen enligt ny lagstiftning som började gälla den 1 februari 2024

Anmälningsplikten har införts för att förebygga risken för spridning av legionella.

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer.

Var kan det finnas kyltorn som omfattas av anmälningsplikten?

Kyltorn används för att kyla ner verksamheter där den vanliga ventilationen inte är tillräcklig. Exempel på var det kan finnas kyltorn som omfattas av den ny anmälningsplikten är:

  • lokaler med fastighets-/komfortkyla inkl. fjärrkyla, bland annat kontorsbyggnader
  • idrottsanläggningar
  • industri med processkyla och/eller komfortkyla.
  • större köpcentrum
  • större vårdlokal/vårdcentral
  • anläggningar för fjärrkyla·

Mer information om kyltorn finns på folkhälsomyndighetens webbplats