Revisorernas ansvarsområden

Nedan ser du hur revisorerna har fördelat sitt arbete.

Kommunfullmäktige

Alla

Kommunstyrelsen

Alla

Personalutskottet

Maria Lindell Westmar, Stellan Carlström 

Näringspolitiska rådet

Robert Larsson, David Arabäck

Folkhälsorådet

Robert Larsson, Magnus Axelsson

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation

Stellan Carlström, Magnus Axelsson

Barn- och utbildningsnämnden

Robert Larsson, Maria Lindell Westmar

Byggnadsnämnden

Maria Lindell Westmar, Magnus Axelsson

Fritids- och kulturnämnden

Robert Larsson, David Arabäck

Miljönämnden

Maria Lindell Westmar, Stellan Carlström

Socialnämnden

Stellan Carlström, Magnus Axelsson

Överförmyndaren

Maria Lindell Westmar, Stellan Carlström

Kommunala bolag

Maria Lindell Westmar, Stellan Carlström