Vatten och avlopp

Här hittar du information om dricksvatten, avloppsvatten och dag- och dräneringsvatten. Du kan även läsa om vilka regler och taxor som gäller.

Här hittar du information som baseras på de mest eftersökta frågorna: