Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden behandlar ärenden enligt plan- och bygglagen, trafikärenden och strandskyddsärenden.

Byggnadsnämnden i Habo kommun, som även är trafiknämnd, består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden förutom i juli månad då det inte är något sammanträde. Byggnadsnämndens tjänstemän jobbar på tekniska förvaltningen där även nämndens administration finns.  

Byggnadsnämndens presidium består av:

  • Niklas Fungbrandt (M), ordförande
  • Anders Hellman (S), 1:e vice ordförande
  • Jan Lenhammar (KD), 2:e vice ordförande