Utstakning, lägeskontroll och övriga mättekniska tjänster

När du har fått bygglov ska byggnaderna stakas ut för att säkerställa att byggnationen följer beviljat lov. Det är du som ska bygga som är ansvarig för att det blir rätt.