Transport av avfall och farligt avfall

Som privatperson får du själv transportera avfall och farligt avfall som uppkommit i ditt hushåll till sortergård. För större mängder och för verksamheter kan det behövas tillstånd från länsstyrelsen.