Installation av eldstad/rökkanal

Använd med fördel befintliga ritningar, har du inte tillgång till dem kanske vi har dem i vårt arkiv. Beställ dina ritningar via e-tjänsten Kontakta bygglovsenheten.

Tänk på:
Att skorstenens mynning behöver ligga över taknocken och minst 1 meter över taktäckningen.