Flicka som dricker mjölk.

Skolmat och menyer

Näringsrik mat är en förutsättning för att kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar för att både maten och matstunderna ska vara så bra som möjligt.

Matråd

På varje skola finns ett matråd där elever kan lämna synpunkter om till exempel skolmaten, miljön i matsalen eller liknande frågor som rör lunchen. I matrådet ingår representant för skolledning, elever från olika klasser och kökspersonal.

Skolmenyer

Habo kost, som är kommunens kostenhet, levererar mat till alla kommunens skolor. 

Se matsedlar här.

Skolmjölksstöd

Mjölken vi serverar finansieras delvis av Euroepiska garantifonden för jordbruket.

Logotyp för EU.