Skolmat och menyer

God mat och goda resultat hänger ihop. Näringsrik mat är en förutsättning för att kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar för att både maten och matstunderna ska vara så bra som möjligt.

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, orka arbeta och gå i skolan. Elever som äter en tillräcklig lunch orkar koncentrera sig under lektionerna och vara aktiva i skolarbetet och på fritiden.

Matråd

På varje skola finns ett matråd där elever kan lämna synpunkter om till exempel skolmaten, miljön i matsalen eller liknande frågor som rör lunchen. I matrådet ingår representant för skolledning, elever från olika klasser och kökspersonal.

Skolmenyer

Habo kost levererar mat till Bränningeskolan, Fagerhults skola, Hagenskolan och Hagabodaskolan.

Sodexo levererar mat till Alléskolan och Kråkerydskolan.

Se matsedlar här.