En buss vid Habo station.

Föräldravandring i Habo kommun

Den viktigaste uppgiften för en föräldravandrare är att synas och finnas tillgänglig. Vi ser stora fördelar med vuxnas närvaro på tider när ungdomarna rör sig ute.

Föräldravandringen är uppdelad så att varje klass har ansvar för en eller två helger under läsåret. Vandringen sker fredag och lördag mellan klockan 22.00–00.00, med samling på Fritidsgården. 

Närvaron av vuxna som rör sig på de ”rätta” platserna kan bidra till ökad trygghet och minskad skadegörelse. Du som föräldravandrare ska känna dig trygg och inte känna dig tvungen att ingripa i något som du inte är bekväm i.

Vi tror också att det finns ett stort värde i att träffa andra föräldrar till barn i samma klass och få möjlighet att diskutera de frågor som tonårsföräldrar ställs inför. Du behöver inte vara förälder för att delta, alla intresserade vuxna är välkomna.

Vinster!

För att locka fler vuxna till föräldravandring har vi ett samarbete med restaurang Stationen i Habo

Den klassen i respektive årskurs 7-9 som har flest vuxna totalt ute på sina helger under läsåret (minimum 15 stycken), vinner en middag till klassen på restaurang Stationen.

Schema föräldravandring läsåret -23/24

 

Höstterminen -23

V.36             9 A               
V.37             9 B
V.38             9 C
V.39             9 D
v.40              9 E
v.41              9 F
v.42              9 G
v.43              8 A
v.44              8 B (Föräldravandring endast fredag, alla helgons dag  lör)
v.45              8 C
v.46              8 D
v.47              8 E
v.48              8 F
v.49              8 G
v.50              8 H

Vårterminen -24

v.2                7 A
v.3                7 B
v.4                7 C
v.5                7 D
v.6                7 E
v.7                7 F
v.8                7 G
v.9                7 H
v.10              7 I
v.11              9 A
v.12              9 B + 9 C
V.13             9 D + 9 E

V.15             9 F + 9 G
v.16              7 A               
v.17              7 B + 7 C
v.18              7 D + 7 E
v.19              7 F + 7 G
v.20              7 H + 7 I     
v.21              8 A + 8 B
v.22              8 C + 8 D
v.23              8 E + 8 F

V.24             8 G + 8 H (Skolavslutning)

Vi använder oss av InfoMentor där vi kommer att skicka ut ett meddelande i början på veckan och påminna om klassens föräldravandringshelg.