Vindkraftverk på ett fält.

Vindkraft

För att anlägga, driva eller ändra vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd eller lämna in en anmälan enligt miljöbalken.

Det framgår i miljöprövningsförordningen (2013:251) om du behöver lämna in en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken för att för att anlägga vindkraftverk.

  • Anmälan ska lämnas till miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Använd blanketten "Anmälan om miljöfarlig verksamhet".

    Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

  • Ansökan om tillstånd lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Hör av dig till kommunen om du känner dig osäker på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Bygglov

Att anlägga ett vindkraftverk kan även kräva bygglov och kontakt ska då tas med kommunens bygglovshandläggare.