Vindkraft

För att anlägga, driva eller ändra vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd eller lämna in en anmälan enligt miljöbalken.
Foto på ett vindkraftverk mot blå himmel

Det framgår i miljöprövningsförordningen (2013:251) om du behöver lämna in en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken för att för att anlägga vindkraftverk.

Hör av dig till kommunen om du känner dig osäker på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Bygglov

Att anlägga ett vindkraftverk kan även kräva bygglov och kontakt ska då tas med kommunens bygglovshandläggare.