Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats, inom bebyggda områden samt privata tomter. Det gäller alla!

Nedskräpning innebär att skräp som till exempel glas, papper, engångsgrillar, fimpar, byggavfall, möbler, skrotbilar och hemelektronik har lämnats på fel plats.

Skräp kan påverka miljön genom att farliga ämnen läcker ut. Djur och människor kan skadas. Det är även fult och störande. Läs mer på Håll Sverige rent.

Miljöförvaltningen har som myndighet möjlighet att förelägga den som skräpat ned att städa efter sig. Dessutom kan ärendet hamna hos polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott.