Kärrs förskola.

Kärrs förskola

Söker du en förskola som tycker att humor och glädje är viktigt och där omsorg, fostran och lärande utgör en helhet?

Välkommen till förskolan som ger ditt barn möjlighet till lek, lärande och utveckling i en miljö som är byggd enligt svensk förskoletradition. Vår förskola har avdelningar med flera smårum som ger möjlighet till lugn och koncentrerad lek. Möjlighet till rörelselek ges både i våra stora lekhallar och ute på vår gård.

Kärrs förskola ligger centralt och har närhet till ett flertal kommunala lekplatser och grönområden. Förskolan har plats för 72 barn och den är uppdelad på fyra avdelningar. Det är Junibacken 1 och 2 för barn i åldrarna 1-3 år samt Sunnanäng 1 och 2 för barn i åldrarna 3-5 år.

Leken är en viktig del av vår verksamhet. Vi strävar efter att ge den tid, för genom leken stärks bland annat barnets kommunikativa och social förmåga, kreativitet och glädje.

I köket arbetar vår kokerska som serveras oss god mat lagad från grunden med övervägande ekologiska produkter.

Stängningsdagar

Förskolan är stängd två dagar per termin för utvärdering och kvalitetsarbete. Mer information om tider och scheman.

VFU-förskola

Kärrs förskola tar med glädje emot studenter som läser till förskollärare och behöver genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en del i utbildningen.