Fagerhults förskola.

Fagerhults förskola

Fagerhults förskola ligger cirka 12 kilometer norr om Habo. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn mellan 1-5 år.

Läroplanen för förskolan ligger till grund för vår verksamhet där vi vill ge barnen tid och plats för lek, både inom- och utomhus. Leken ska ge pedagogerna och barnen möjlighet till reflektion, inflytande och utveckling. Den uppmuntrar också till kommunikation och samarbete. Vi strävar mot att alla barn på förskolan är allas barn. Vi vill att avdelningarna ska ha samarbete med varandra i såväl teman, fri lek, temadagar och utflykter. Barnen ges dagligen möjlighet till att leka med varandra fritt på förskolegården som är gemensam för båda avdelningarna. Då träffas även samtlig personal och barn på förskolan på ett naturligt sätt.

En viktig del av vår verksamhet är barns inflytande och delaktighet i sin egen vardag samt daglig kontakt och god relation med föräldrarna. Vi vill att vår förskola uppmuntrar både barn och föräldrar till att framföra önskemål, känna tillit och trygghet på förskolan.

Att använda oss av förskolans närmiljö är också en viktig del av vår verksamhet. På utegården kan aktiviteter varieras. Under  vintern utnyttjar vi vår kulle där vi kan åka pulka. Vi har även nära till skogen och den vackra naturen där vi ofta förlägger vår verksamhet. Vi gör ofta små utflykter, där vi tittar på olika djur, eftersom förskolan ligger på landet med bondgårdar i närheten.

Stängningsdagar

Förskolan är stängd två dagar per termin för utvärdering och kvalitetsarbete. Mer information om tider och scheman.