Lekparker

Våra lekparker i kommunen ska uppmuntra till lek för barn i alla åldrar. Lekparkerna ska vara roliga, stimulerande och säkra. För att hålla en hög säkerhet genomför vi regelbundna kontroller och besiktningar av alla lekparker och lekredskap.

Lekparkerna sköts enligt Habo kommuns skötselplan för lekparker. Varje vecka sker tillsyn över lekparkerna och skadade eller trasiga lekredskap ska snarast möjligt åtgärdas. Vi tar omedelbart bort lekredskap som bedöms kunna utgöra en säkerhetsrisk, baserat på vår egen tillsyn och allmänhetens observationer. Resurser och behov avgör om borttagna lekredskap ska ersättas. Till exempel kan närhet till andra lekparker vara en anledning till att lekredskap inte ersätts medan lekparker som har många besökare och få alternativ prioriteras.

I kommunen har vi 29 lekparker på allmän platsmark. Alla skolor och förskolor har också lekparker som allmänheten kan använda då det inte pågår någon verksamhet där.