Folköl

Du som vill sälja eller servera folköl måste anmäla detta till kommunen innan försäljning/servering påbörjas.

Folköl får endast säljas och serveras till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år.

Egenkontrollprogram

Du som vill sälja eller servera folköl ska ha ett egenkontrollprogram. Det ska fungera som ett verktyg för att se till att lagen följs.

Försummelse i fråga om egenkontrollen kan utgöra grund för ingripande av kommunen.

Kommunens tillsyn

Kommunens uppgift i förhållande till ölförsäljningen är information, rådgivning och kontroll av verksamheten, inklusive kontroll av egenkontrollprogrammen.

Avgift

Avgift för tillsyn av detaljhandel och servering av folköl      1 000 kr.

Avgiften beräknas efter gällande basbelopp (57 300 kr, 2024) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.